Chủ nhật, Ngày 12/07/2020 -

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

 

I. Thông tin của đơn vị

- Địa chỉ trụ sở của cơ quan: 680 Trần Phú, Thành ủy Kon Tum.

- Điện thoại:

- Phó Ban trực: 0603.913.136

- Phó trưởng Ban: 0603.911.602

 II. Thông tin lãnh đạo Ban

1. Ông Hà Đường

- Chức vụ : Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân Vận - Chủ tịch UB MTTQVN thành phố Kon Tum

- Số điện thoại: 

2. Bà Sô Linh Mai

- Chức vụ : Phó Trưởng Ban

- Số điện thoại: 0968.983.393

- Email: solinhmaitpktdt@gmail.com

3. Ông Võ Minh Trung

- Chức vụ : Phó Trưởng Ban

- Số điện thoại: 0905.161.080

- Email: vominhtrung2002@gmail.com

4. Ông Nguyễn văn Bé

- Chức vụ :  Phó Trưởng Ban 

Số điện thoại : 0982594147

 

 

 

 

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1365

Tổng lượng truy cập: 45.426.632

Phiên bản đang chạy thử nghiệm