Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KON TUM

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Tên: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Kon Tum;

2. Địa chỉ: 680 (số cũ 03A) Trần phú, thành phố Kon Tum.

3. Số điện thoại: 0603.917600.

4. Email: uybankiemtrathanhuykt@gmail.com.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

1.  Ông: Lê Văn Khanh

- Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

- Số Điện Thoại: 0905.534.599

- Địa chỉ mail: 

2. Bà Phan Thị Thanh Hằng

- Chức vụ : Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

- Số điện thoại : 077589144

3. Ông Phạm Việt Hải 

- Chức vụ : 

- Số điện thoại : 0906.579.557

- Email : 

 

 

 

 

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3372

Tổng lượng truy cập: 45.961.002

Phiên bản đang chạy thử nghiệm