Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

THANH TRA THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 THANH TRA THÀNH PHỐ KON TUM

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 02603.862.848

- Email: thanhtra.tph-kontum@chinhphu.vn/ thanhtra.tpkt@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về công tác thanh tra; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của thành phố. 

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị: 

 1. Ông Nguyễn Quốc Vương

- Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh thanh tra

- Điện thoại: 0905.317.725

- Email: nqvuong_kt@yahoo.com.vn

2. Đồng chí : Hoàng Đình Xuân:

- Chức danh: Phó chánh Thanh tra

- Số điện thoại: 0912.509.184

- Email: hoangxuanubndkt@gmail.com/hoangdinhxuan-kontum@chinhphu.vn

 3. Đồng chí : Nguyễn Thanh Dũng

- Chức danh: Phó Chánh thanh tra

- Số điện thoại: 0914.076.157

- Email: thanhdungkt2017@gmail.com/nguyenthanhdung-kontum@chinhphu.vn

 

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3164

Tổng lượng truy cập: 45.960.874

Phiên bản đang chạy thử nghiệm