Thứ 7, Ngày 18/01/2020 -

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  00:00
Mặc định Cỡ chữ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ KON TUM

   

I. Thông tin đơn vị

- Tên đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum.

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tầng 3, Số 542, đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 02603.866.727                                  Fax: 02603.2912.279

- Email: vanphongbanquanly@gmail.com

II. Chức năng và nhiệm vụ:

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum: Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật khi được giao; tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum gồm có đồng chí Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 kế toán trưởng.

+ Bộ phận chuyên môn của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum (13 đồng chí) bao gồm các bộ phận sau: Tổ quản lý các dự án xây dựng dân dụng và tổ quản lý các dự án xây dựng giao thông; bộ phận kế toán; bộ phận văn thư, lưu trữ kim thủ quỹ.

III. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:

 Họ và tên: Trần Đình Giang.

- Chức danh: Phó Giám đốc.

- Điện thoại: 02603.917.279

- Email: Giangktvn@gmail.com

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1637

Tổng lượng truy cập: 45.040.903

Phiên bản đang chạy thử nghiệm