Thứ 4, Ngày 21/08/2019 -

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM

          - Địa chỉ: 17 Lê Lợi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

          - Điện thoại: (0260)3.862040. Fax: (0260)3.913568
           - Email:
      I. Chức năng, nhiệm vụ:
           Quản lý và huy động các nguồn thu từ thuế đảm bảo các khoản chi tiêu, đầu tư cho địa phương.
      II. Thông tin lãnh đạo:
      1.  Chi cục trưởng: Nguyễn Thắng Văn                    
            Điện thoại: 090.5075799
            Email: ntvan.ktu@gdt.gov.vn
       2.  Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Đình Thịnh      
Điện thoại: (0260)3.868882
            Email: ndthinh.ktu@dgt.gov.vn
       3.  Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Bình              
             Điện thoại: (0260)3.863.467
             Email: nhbinh.ktu@gdt.gov.vn
        4.  Phó Chi cục trưởng: Lê Tiến Đông          
 Điện thoại: 02603.869.979
             Email: ltdong.ktu@gdt.gov.vn

 

 
Thành Phố Kon Tum tập trung chỉ đạo phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Đang truy cập: 795

Tổng lượng truy cập: 44.792.419

Phiên bản đang chạy thử nghiệm