Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM

          - Địa chỉ: 17 Lê Lợi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

          - Điện thoại: (0260)3.862040. Fax: (0260)3.913568
           - Email: cct.tp@kontum.gov.vn
           - Hoặc :  cctktum.ktu@gdt.gov.vn
      I. Chức năng, nhiệm vụ:
           Quản lý và huy động các nguồn thu từ thuế đảm bảo các khoản chi tiêu, đầu tư cho địa phương.
      II. Thông tin lãnh đạo:
      1.  Chi cục trưởng: Lê Tiến Đông          
 Điện thoại: 0971.116.768
             Email: ltdong.ktu@gdt.gov.vn
       2.  Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Đình Thịnh      
Điện thoại: 0906.584.579
            Email: ndthinh.ktu@dgt.gov.vn
       3.  Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Bình              
             Điện thoại: 0905.466.899
             Email: nhbinh.ktu@gdt.gov.vn 
        4. Phó Chi cục trưởng: Tăng Tiến Thiện              
             Điện thoại: 0982447267
             Email: ttthien.ktu@gdt.gov.vn 
     

 

 
Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69810

Tổng lượng truy cập: 46.997.196

Phiên bản đang chạy thử nghiệm