Thứ 7, Ngày 18/01/2020 -

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  00:00
Mặc định Cỡ chữ

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ KON TUM

       

  I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

 

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan: 542 Nguyễn Huệ - Phường Quyết thắng - TP Kon Tum.

2. Điện thoại: 0260.3500477

3. Email: TrungtamPTCCNtp@gmail.com

4Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

          Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc UBND thành phố KonTum, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan cấp tỉnh, cấp thành phố.

          Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

          Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kinh doanh hạ tầng. Có chức năng kinh doanh khai thác hạ tầng, là chủ đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác hạ tầng cụm công nghiệp do UBND thành phố quản lý và theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          * Nhiệm vụ:

          - Vận động, xúc tiến đầu tư vào các cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

          - Huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

          - Cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

          - Đầu tư xây dựng nhà xưởng trong cụm công nghiệp để cho thuê hoặc bán cho các doanh nghiệp sau khi được phép có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

          - Kinh doanh các dịch vụ công cộng, tiện ích khác trong các cụm công nghiệp phù hợp vơi nội dung của giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh được cấp.

5. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố tổ chức bộ máy tinh gọn đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Biên chế 08 đồng chí (01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc, 06 chuyên viên; làm việc theo chế độ thủ trưởng).

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

1. Đ/c Mai Văn Trí – Giám đốc Trung tâm PTCCN.

- Email: maivantrikt1978@gmail.com

- Di động: 0914081477

- Điện thoại bàn : 0260.3500745

2. Đ/c Phan Thị Thanh Thảo – Phó Giám đốc Trung tâm PTCCN.

- Di động: 0977500078

- Điện thoại bàn : 0260.3500477 

- Email: thanhthaokh78@gmail.com

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1616

Tổng lượng truy cập: 45.040.889

Phiên bản đang chạy thử nghiệm