Thứ sáu, Ngày 12/08/2022 -

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ
  

 

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
 

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 02 Bùi Thị Xuân, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 0603.862436. Fax: 060.3862436

- Email: ubndpqthang.thanhpho@kontum.gov.vn

- Diện tích: Đất tự nhiên 120.17 ha

- Dân số: 11.951 người

- Mật độ dân số:

- Đơn vị hành chính: 16 tổ dân phố

- Điều kiện tự nhiên:

 II. Thông tin lãnh đạo cơ quan:

                 1. Ông Nguyễn Hải An

                - Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

               - Số điện thoại: 0978.058.999.

               - Email: haian0405@gmail.com

               2. Bà Lê Thị Hiền

              - Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

              - Số điện thoại: 0985.583.002

              - Email:

              3. Ông Trần Anh Dũng

              - Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

             - Số điện thoại: 0905.245.778

             - Email: trananhdung.quyetthang@gmail.com

             4. Ông Đinh Thanh Lâm

              - Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường.

              - Số điện thoại: 0367.777.636

              - Email:dinhthanhlam.quyetthang@gmail.com

              5. Ông Nguyễn Thanh Hải

              - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an phường.

             - Số điện thoại: 0963.033.039

             6. Bà Hứa Thị Thanh Giang

             - Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường.

              - Số điện thoại: 0984.582.393.

              - Email: huagiang1982@gmail.com;

              7. Ông Nguyễn Đức Ngọ

            - Chức vụ : Phó chủ tịch UBND phường

           - Điện thoại : 0856211779

            - Email : ngoqtrungkt@gmail.com

              8. Ông Huỳnh Trọng Đại

              - Chức vụ: Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường.

              - Số điện thoại: 0793.573.357

               9. Bà Lê Thị Kim Trâm

                - Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường.

              - Số điện thoại: 0935.691.534.

              - Email: lethikimtram1972@gmail.com

             10. Ông Nông Hồng Đề

              - Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân phường.

              - Số điện thoại: 0978.269.223

             11. Ông Nguyễn Xuân Chiên

             - Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường.

             - Số điện thoại: 0982.459.262.

 

           

 

 

 

 

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 449

Tổng lượng truy cập: 50.039.360

Phiên bản đang chạy thử nghiệm