Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG DUY TÂN
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG DUY TÂN

 

I. Thông tin đơn vị

1. Địa chỉ trụ sở: 385 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Số điện thoại: 0260 3915 348 – 0260 6287 909

3. Email: ubduytankt@gmail.com

4. Diện tích tự nhiên: 550,44ha

5. Dân số: 15.544 người

6. Bao gồm 10 Tổ dân phố. Cụ thể: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ dân phố 10.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị

1. Bà  Lê Thị Bích Thảo.

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại di động: 0905.615.659.

- Email: bichthaodn2011@gmail.com

2. Ông Nguyễn  Mạnh Thường

- Chức danh : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Số điện thoại : 0976.004.800

- Email : nguyenmanhthuong@kontum.gov.vn

3. Ông Lê Trọng Đậu 

  Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy

  Số điện thoại 0373261583 ;

  Email : ledaudu@gmail.com

4. Bà Đinh Thị Khánh Hòa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường.

- Số điện thoại di động: 0917.767.286.

- Email: khanhhoaduytan@gmail.com

5. Bà Mai Thị Kim Dung 

- Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQVN phường

- Số điện thoại : 0963.123.348

- Email : dungphamkt82@gmail.com

6. Bà Trần Ánh Tuyết

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND phường

- Số điện thoại : 0778.555149

- Email : anhtuyet77kt@gmail.com

7. Ông Dương Văn Thuận

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND phường

- Số điện thoại : 0984.057476

- Email : duongthuan1246@gmail.com

 

 

 

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69719

Tổng lượng truy cập: 46.997.119

Phiên bản đang chạy thử nghiệm