Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG DUY TÂN
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG DUY TÂN

 

I. Thông tin đơn vị

1. Địa chỉ trụ sở: 385 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Số điện thoại: 0260 3915 348 – 0260 6287 909

3. Email: ubduytankt@gmail.com

4. Diện tích tự nhiên: 550,44ha

5. Dân số: 15.544 người

6. Bao gồm 10 Tổ dân phố. Cụ thể: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ dân phố 10.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị

1. Đảng ủy

* Đồng chí : Lê Thị Bích Thảo.

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại di động: 0905.615.659.

- Email: lethibichthao.pgdkt@kontum.edu.vn.

* Đồng chí : Đặng Minh Biên.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại di động: 0912.638.841

- Email: minhbienduytan1966@gmail.com

- Đồng chí : Lê Trọng Đậu 

  Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy

  Số điện thoại 0373261583 ;

  Email : ledaudu@gmail.com

2. Hội đồng nhân dân

* Đồng chí : Đinh Thị Khánh Hòa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường.

- Số điện thoại di động: 0917.767.286.

- Email: khanhhoaduytan@gmail.com

3. Ủy ban nhân dân

* Đồng chí : Đặng Minh Biên.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại di động: 0912.638.841

- Email: minhbienduytan1966@gmail.com

* Đồng chí : Đinh Văn Bình.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại di động: 0905.941.085

- Email: dinhbinhdtkt@gmail.com

 

 

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 6196

Tổng lượng truy cập: 45.325.449

Phiên bản đang chạy thử nghiệm