Chủ nhật, Ngày 12/07/2020 -

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT

 

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 509 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.

            - Điện thoại: (0260)3.861.336

            - Email: vanphongubnd.thongnhat@gmail.com

            - Diện tích: 452,92 ha

            - Dân số: 12.465 người

            - Mật độ dân số:  Đơn vị hành chính: 14 tổ dân phố, thôn (12 tổ dân phố và 02 thôn)

            - Điều kiện tự nhiên: Phía Đông giáp phường Thắng Lợi và xã Đăkrơwa; Phía Tây giáp phường Quyết Thắng: Phía Nam giáp xã Chưhreng; Phía Bắc giáp phường Thắng Lợi.

II. Thông tin lãnh đạo:

* Thường trực Đảng uỷ:

1.  Bí thư Đảng ủy : Đ/c A Hậu

   Điện thoại: 0967.838.833

   Email: ahau1974@gmail.com

  2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Đ/c Võ Chính. 

     Điện thoại: 0981.170.159

* Thường trực Hội đồng nhân dân:

1. Phó Chủ tịch: Đ/c Trần Công Luật

    Điện thoại: 0914.102.456

     Email: tct8989@gmail.com

* Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân:

          1. Ông Phạm Văn Dũng  

              Điện thoại: 0905.386.209

              Email: pvdung.thanhpho@gmail.com 

          2. Bà Trần Thị Khánh Vân     

              Điện thoại: 0393.128.152

              Email: khanhvan15pt@gmail.com

 

 

 

 

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1422

Tổng lượng truy cập: 45.426.683

Phiên bản đang chạy thử nghiệm