Thứ 7, Ngày 18/01/2020 -

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Địa chỉ: 74 Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 02603.864347. Fax: 02603.864347

Email: vanphongphươngthangloikt@gmail.com

Diện tích:462,64 ha

Dân số: 15,164 người

Đơn vị hành chính : loại 2, 07 tổ dân phố và 03 thôn.

Thông tin lãnh đạo

II. Thường trực Đảng ủy:

1. Ông Lưu Văn Sanh, Thành ủy viên

Điện thoại: 0902.207.920

Emai: luuvansanhubpthongnhat@gmail.com

-2 . Bà Bà Võ Thị Lý

- Phó bí thư Đảng uỷ chủ tịch UBND

- Số điện thoại 0935628779;

- Email : ly.vhxh @gmail.com

3. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ : Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0983.571.239

Email: Nvanhung75@gmail.com

* Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Cao Thành Đông

Điện thoại: 0128.271.5009

Email: caodongtl@gmail.com

2. Phó Chủ tịch : Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại:0162.740.7204

*Lãnh đạo UBND:

1.Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0983.571.239

Email: Nvanhung75@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Phan Hiếu

Điện thoại:0986.110.252

Email: hieudatabase999@gmail.com

 

 

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1585

Tổng lượng truy cập: 45.040.870

Phiên bản đang chạy thử nghiệm