Thứ sáu, Ngày 12/08/2022 -

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Địa chỉ: 175 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 02603.864347. Fax: 02603.864347

Email: vanphongphươngthangloikt@gmail.com

Diện tích:462,64 ha

Dân số: 15,164 người

Đơn vị hành chính : loại 2, 07 tổ dân phố và 03 thôn.

II. Thông tin lãnh đạo

1. Ông : Lưu Văn Sanh

Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0902.207.920

Emai: luuvansanhubpthongnhat@gmail.com

2. Ông : Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0983.571.239

Email: Nvanhung75@gmail.com

 3.Bà Ksor Xuân

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy .

Số điện thoại : 0967048639

Email : ksorxuan@kontumcity.edu.vn

4. Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND phường 

Điện thoại:  0905.313.659

Email : cheuyen74@gmail.com

5. Bà Phùng Thị Y Thảo

- Chức vụ : Phó chủ tịch UBND phường 

- Điện thoại:  0935.692.709

- Email : phungthaoks11qlc.@gmail.com

 

 

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 595

Tổng lượng truy cập: 50.039.474

Phiên bản đang chạy thử nghiệm