Thứ 3, Ngày 26/01/2021 -

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Địa chỉ: 175 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

Điện thoại: 02603.864347. Fax: 02603.864347

Email: vanphongphươngthangloikt@gmail.com

Diện tích:462,64 ha

Dân số: 15,164 người

Đơn vị hành chính : loại 2, 07 tổ dân phố và 03 thôn.

II. Thông tin lãnh đạo

1. Ông : Lưu Văn Sanh

Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 0902.207.920

Emai: luuvansanhubpthongnhat@gmail.com

2. Ông : Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0983.571.239

Email: Nvanhung75@gmail.com

3. Ông : Cao Thành Đông

Chức vụ : Chủ tịch HĐND phường

Điện thoại: 078.271.5009

Email: caodongtl@gmail.com

4. Ông : Phan Hiếu

Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0986.110.252

Email: hieudatabase999@gmail.com

5. Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND phường 

Điện thoại:  0905.313.659

Email : cheuyen74@gmail.com

 

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3334

Tổng lượng truy cập: 45.954.600

Phiên bản đang chạy thử nghiệm