Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG LÊ LỢI
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 

ĐẢNG ỦY - HĐND -  UBND PHƯỜNG LÊ LỢI

 

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 54 Đặng Tiến Đông, tổ dân phố 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 0260.3.861.484; 0260.3.700.020

- Email:  yquunhleloi@gmail.com

II. Đặc điểm, tình hình địa phương:

Phường Lê Lợi nằm ở phía nam thành phố Kon Tum, được thành lập theo Nghị định số 69/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ trên cơ sở tách ra từ 3 xã Hòa Bình, Chư Hreng, Đoàn Kết. Phường có diện tích tự nhiên 381,89ha. Dân số có 1.988 hộ, 7.278 khẩu được phân bố ở 5 tổ dân phố và 2 thôn đồng bào DTTS.

III. Thông tin lãnh đạo:

* Thường trực Đảng ủy:

1. Bà Hồ Thị Vị

Chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Điện thoại : 0974689777

Email: quynhhoakt@gmail.com

2. Phó bí thư, Chủ tịch HĐNDLê Thị Hải

Điện thoại: 0168.209.0739

Email:  thanhhaipleloi68@gmail.com

3. Phó bí thư, chủ tịch UBND: Vũ Việt Phương

Điện thoại: 0919.334.047

Email:  vietphuongk107@gmail.com

* Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Lê Thị Hải

Điện thoại: 0168.209.0739

Email:  thanhhaipleloi68@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Đặng Thị Hiệp

Điện thoại: 0966.272.996

Email: dangthihiep.pleloi@gmail.com

*Lãnh đạo UBND:

1.Chủ tịch: Vũ Việt Phương

Điện thoại: 0919.334.047

Email  :  vietphuongk107@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Rông A Ba Ruk

Điện thoại: 0120.2799.387

Email:  baruk82@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 6212

Tổng lượng truy cập: 45.325.463

Phiên bản đang chạy thử nghiệm