Thứ 7, Ngày 18/01/2020 -

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐAKNĂNG
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐAKNĂNG


I. Thông tin đơn vị:

- Địa chỉ: Plei Rơ Wăk, xã Đak Năng, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại:02603955490

- Email: trongtham19@gmail.com

II. Đặc điểm tình hình địa phương

Xã Đak Năng nằm về phía Tây, cách trung tâm TP.Kon Tum 18km, thành lập năm 2008 được tách ra từ xã Ia Chim Diện tích tự nhiên: 2.225,85ha

+ Đông giáp: Xã Đoàn Kết

+ Tây giáp:  Thành phốSa Thầy

+ Nam giáp: Xã Ia Chim

+ Bắc giáp:   Xã Ngọc Bay và Kroong.

Dân số: Đến tháng 06/2018 xã có 830 hộ với 4032 khẩu. Trong đó: dân tộc thiểu số có 574 hộ, 2.872 nhân khẩu chiếm 71% dân số, được chia thành 5 thôn (Ia Hội, Plei Rơ Wăk, Plei Rơ Drợp, Ngô Thạnh, Ia Kim).Thu nhập  bình quân đầu người: 33 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 45 hộ, chiếm 5,8%. Hiện có trên 98% số hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt, 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia. Vệ sinh môi trường được chú trọng đầu tư đồng bộ với sự phát triển hạ tầng.

Đơn vị hành chính: Xã Đak Năng đơn vị hành chính loại I

III. Thông tin TT Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND :

1. Ông A Đam

Chức vụ : BT Đảng ủy, CT HĐND xã

SĐT : 0353954664

Email : Adam2002kt@gmail.com

2. Ông Phạm lập

Chức vụ : PBT Đảng ủy

SĐT : 0984037766

Email : phamlapdanguy@gmail.com

3. Bà Trần Thị Mai Loan

Chức vụ : PCT.HĐND xã

0984023724

loandaknang@gmail.com

4. Ông Võ Minh Quang

Chức vụ : PBT. Đảng ủy;CT. UBND xã

SĐT : 0984553131

Email : Vominhquang75@gmail.com

 

 

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 902

Tổng lượng truy cập: 45.041.803

Phiên bản đang chạy thử nghiệm