Thứ hai, Ngày 20/05/2019 -

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY
Ngày đăng: 08/05/2019  06:34
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY

 

I. Thông tin đơn vị

1. Địa chỉ trụ sở 

Số 52, đường Phan Kế Bính, Tổ 2, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum

2. Điện thoại : 060. 3866407. Fax :060.3856657

3. Email : ubndpngomay.tph-kontum@chinhphu.vn

II. Thông tin lãnh đạo

1. Đồng chí :Nguyễn Văn Hải

    Chức vụ ; Bí thư Đảng ủy

    Số điện thoại : 060.3856657

     Email :  

2. Đồng chí :Nguyễn Xuân Sơn

    Chức vụ ; Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường

    Số điện thoại : 0773.589.777

    Email :  xuansonktm@gmail.com

3. Đồng chí : Võ Duy Thái.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại di động: 0914.156.858

- Email: duythaikt2010@gmail.com 

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

   - Chức vụ: phó chủ tịch HĐND

   - Điện thoại : 0343.082.983

   - Email :  tuyenngomay1010@gmail.com

5. Đồng chí : Nguyễn Ngọc Hạnh

   - Chức vụ: phó chủ tịch UBND

   - Điện thoại : 

   - Email :  nguyenngochanh-kontum@chinhphu.vn

 6. Đồng chí : Lê Duy Tuyến 

 - Chức vụ: Trưởng Công an phường

   - Điện thoại : 0986.809.179

   - Email : 

7. Đồng chí Hồ Văn Hiệp

   - Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS phường

   - Điện thoại : 0965.619.139

   - Email :  

Chuyện về nước ở Kon Tum

Đang truy cập: 73213

Tổng lượng truy cập: 44.679.889

Phiên bản đang chạy thử nghiệm