Thứ hai, Ngày 19/04/2021 -

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 21/05/2019  10:06
Mặc định Cỡ chữ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ KON TUM

 

Thông tin lãnh đạo : 

Ông Phan Thanh Nam

Chức vụ : Giám đốc

Mail: Thanhnam78kt@yahoo.com.vn

ĐT: 090 554 7905

Ông Huỳnh Đăng Nguyễn

Chức vụ : Phó Giám đốc

Mail: hdnguyenkt@gmail.com

ĐT: 082 703 6789

Bà Trần Thị Thúy

Chức vụ : Phó Giám đốc

Mail: Tranthithuy781984@gmail.com

ĐT: 098 236 7284

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2736

Tổng lượng truy cập: 46.182.692

Phiên bản đang chạy thử nghiệm