Thứ sáu, Ngày 06/12/2019 -

Các Nghị quyết HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 8
Ngày đăng: 25/11/2019  15:52
Mặc định Cỡ chữ

- Nghị quyết phê duyệt, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019 tại thành phố kon Tum 

   Nội dung :      Tải về

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình, bổ sung danh mục công trình và điều chỉnh trên công trình, tổng mức đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố.

  Nội dung :      Tải về

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm 2018.

  Nội dung :      Tải về

- Nghị quyết  điều chỉnh tăng dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

  Nội dung :      Tải về

- nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

  Nội dung :      Tải về

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình " Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020. (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

  Nội dung :      Tải về 

- Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

  Nội dung :      Tải về 

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020

  Nội dung :      Tải về 

- Nghị quyết  về công tác giám sát cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đât trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2018

  Nội dung :      Tải về

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2974

Tổng lượng truy cập: 44.969.102

Phiên bản đang chạy thử nghiệm