Thứ 4, Ngày 27/05/2020 -

Số/Kí hiệu
3879->>3915-QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/08/2019
Người ký
Nguyễn Xuân Ninh
Trích yếu
Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, Dự án thành phần 2, đợt 7
Cơ quan ban hành
UBND thành phố Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND thành phố
Lĩnh vực
Bồi thường, hỗ trợ GPMB
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 6076/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019 của UBND thành phố Kon Tum (26/05/2020)
Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 535/QĐ-UBND, ngày 16/3/2020 của UBND thành phố Kon Tum (25/05/2020)
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị (14/05/2020)
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị (14/05/2020)
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Thực hiện Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum (13/05/2020)
KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum (13/05/2020)
V/v thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý hồ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên (13/05/2020)
KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (12/05/2020)
THÔNG BÁO Về việc thu hồi hủy bỏ một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 350/TB-UBND, ngày 16/12/2020 của UBND thành phố (12/05/2020)
Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (12/05/2020)

Phiên bản đang chạy thử nghiệm