Chủ nhật, Ngày 07/03/2021 -

Số/Kí hiệu
13/BC-VP
Ngày ban hành
18/02/2021
Người ký
Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu
Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 07 (12/02/2021 – 18/02/2021) và chương trình tuần thứ 08 (19/01/2021 – 25/02/2021)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND thành phố
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Báo cáo
Lĩnh vực
Khối kinh tế tổng hợp
Văn bản khác
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 09 (26/02/2021 – 04/3/2021) và chương trình tuần thứ 10 (05/3/2021 – 11/3/2021) (04/03/2021)
Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 08 (19/02/2021 – 25/02/2021) và chương trình tuần thứ 09 (26/02/2021 – 04/3/2021) (25/02/2021)
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 04 (22/01/2021 – 28/01/2021) và chương trình tuần thứ 05 (29/01/2021 – 04/02/2021) (28/01/2021)
BÁO CÁO Kết quả công tác tuần thứ 03 (15/01/2021 – 21/01/2021) và chương trình tuần thứ 04 (22/01/2021 – 28/01/2021) (21/01/2021)
BÁO CÁO Kết quả công tác tuần thứ 02 (08/01/2021 – 14/01/2021) và chương trình tuần thứ 03 (15/01/2021 – 21/01/2021) (14/01/2021)
Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 01 (01/01/2021 – 07/01/2021) và chương trình tuần thứ 02 (08/01/2021 – 14/01/2021) (07/01/2021)
Về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Đường bao Khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum, giai đoạn 2 (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) lý trình Km 4+44,04 – Km 6+570,41 – Đợt 4 (20/03/2020)
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình: Đường vào khu đất quy hoạch phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum (09/05/2018)
Phân công công việc của Thường trực HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08/05/2018)
Về việc cử Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Kon Tum (12/04/2018)

Phiên bản đang chạy thử nghiệm