Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
  Modify settings and columns
  
Xem: 
Chỉnh sửa
ban-dan-van.aspx
ban-dan-vanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:43 SAKONTUM2\KonTumCity 
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2010 9:02 SASystem AccountBản đồ hành chính 
ban-qlda-cac-ctxd-co-ban.aspx
ban-qlda-cac-ctxd-co-banDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:55 CHKONTUM2\KonTumCityBan QLDA các CTXD cơ bản 
ban-quan-ly-cho.aspx
ban-quan-ly-choDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:56 CHKONTUM2\KonTumCity 
ban-to-chuc.aspx
ban-to-chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:42 SAKONTUM2\KonTumCity 
Ban-To-Chuc_Thanh-uy.aspx
Ban-To-Chuc_Thanh-uyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/11/2015 11:07 SAQuản trị Site Thành Phố KonTum 
ban-to-chuc-thanh-uy.aspx
ban-to-chuc-thanh-uyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/11/2015 10:57 SAQuản trị Site Thành Phố KonTum 
ban-tuyen-giao.aspx
ban-tuyen-giaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:43 SAKONTUM2\KonTumCity 
ban-trong-diem.aspx
ban-trong-diemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/11/2015 9:27 SAQuản trị Site Thành Phố KonTum 
bao-tri.aspx
bao-triDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/10/2017 9:24 CHKONTUM2\KonTumCity 
contact.aspx
contactDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/11/2015 8:39 SAQuản trị Site Thành Phố KonTum 
cum-khu-cong-nghiep.aspx
cum-khu-cong-nghiepDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2018 2:58 CHKONTUM2\KonTumCityCụm - Khu công nghiệp 
chi-cuc-thue.aspx
chi-cuc-thueDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:57 CHKONTUM2\KonTumCityChi cục thuế 
chinhanhvpdkdd.aspx
chinhanhvpdkddDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2018 2:28 CHKONTUM2\KonTumCityChi nhánh VP Đăng Ký Đất Đai 
chi-tiet-dich-vu.aspx
chi-tiet-dich-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/06/2010 4:52 CHSystem Accountchi tiet dich vu 
chuyen-vien-xu-ly.aspx
chuyen-vien-xu-lyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/06/2010 6:15 CHSystem AccountChuyên viên xử lý 
daitruyenhinhttp.aspx
daitruyenhinhttpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:35 SAKONTUM2\KonTumCityĐài Truyền thanh - Truyền hình 
dang-cau-hoi.aspx
dang-cau-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/07/2010 10:01 SASystem AccountĐăng câu hỏi 
dang-ky-gui-yeu-cau.aspx
dang-ky-gui-yeu-cauDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/06/2010 6:16 CHSystem AccountĐăng ký gửi yêu cầu 
danh-ba.aspx
danh-baDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/11/2015 8:44 CHQuản trị Site Thành Phố KonTum 
danh-muc-di-tich.aspx
danh-muc-di-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/09/2010 8:47 SASystem AccountDANH MỤC DI TÍCH 
danh-muc-kenh-tich-hop.aspx
danh-muc-kenh-tich-hopDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2010 1:50 CHSystem AccountDanh mục kênh tích hợp 
doan-the.aspx
doan-theDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 9:56 SASystem AccountĐoàn thể 
doanh-nghiep-trong-tinh.aspx
doanh-nghiep-trong-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:59 CHKONTUM2\KonTumCityDoanh nghiệp trong tỉnh 
duyet-tin-tich-hop.aspx
duyet-tin-tich-hopDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2010 2:00 CHSystem AccountDuyệt tin tích hợp 
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2010 2:24 CHSystem AccountGóp ý 
gop-y-quy-dinh-hanh-chinh.aspx
gop-y-quy-dinh-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2010 5:08 CHSystem AccountGóp ý quy định hành chính 
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2010 5:08 CHSystem AccountGiới thiệu chung 
hat-kiem-lam.aspx
hat-kiem-lamDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:34 SAKONTUM2\KonTumCityHạt kiểm lâm 
hdnd-thanh-pho.aspx
hdnd-thanh-phoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:44 SAKONTUM2\KonTumCityHĐND thành phố 
hinh-anh-dia-danh-noi-tieng.aspx
hinh-anh-dia-danh-noi-tiengDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/04/2017 7:37 CHKONTUM2\KonTumCityHình ảnh địa danh nổi tiếng 
hinh-anh-kontum.aspx
hinh-anh-kontumDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/09/2010 1:53 CHSystem AccountHình ảnh Kontum 
hoictd.aspx
hoictdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 4:02 CHKONTUM2\KonTumCityHội Chữ Thập Đỏ 
hoi-cuu-chien-binh.aspx
hoi-cuu-chien-binhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/08/2010 8:26 CHSystem AccountHội Cựu chiến binh 
hoi-dap-truc-tuyen.aspx
hoi-dap-truc-tuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/10/2017 9:20 SAKONTUM2\KonTumCity 
hoi-lien-hiep-phu-nu.aspx
hoi-lien-hiep-phu-nuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/08/2010 8:25 CHSystem AccountHội Liên hiệp phụ nữ 
hoi-nong-dan.aspx
hoi-nong-danDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 4:01 CHKONTUM2\KonTumCityHội Nông dân 
huong-dan-dich-vu.aspx
huong-dan-dich-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/06/2010 6:17 CHSystem AccountHướng dẫn dịch vụ 
huyen-dak-glei.aspx
huyen-dak-gleiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:36 CHSystem AccountHuyện Đăk Glei 
huyen-dak-ha.aspx
huyen-dak-haDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:39 CHSystem AccountHuyện Đak Hà 
huyen-dak-to.aspx
huyen-dak-toDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:39 CHSystem AccountHuyện Đăk Tô 
huyen-kon-plong.aspx
huyen-kon-plongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:38 CHSystem AccountHuyện Kon Plong 
huyen-kon-ray.aspx
huyen-kon-rayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:37 CHSystem AccountHuyện Kon Rẩy 
huyen-ngoc-hoi.aspx
huyen-ngoc-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:36 CHSystem AccountHuyện Ngọc Hồi 
huyen-sa-thay.aspx
huyen-sa-thayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:37 CHSystem AccountHuyện Sa Thầy 
huyen-tumorong.aspx
huyen-tumorongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:38 CHSystem AccountHuyện TuMơRông 
khu-cn-hoa-binh.aspx
khu-cn-hoa-binhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/11/2015 10:55 SAQuản trị Site Thành Phố KonTum 
khu-cn-sao-mai.aspx
khu-cn-sao-maiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/11/2015 10:55 SAQuản trị Site Thành Phố KonTum 
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/11/2017 9:43 SAKONTUM2\KonTumCityLịch công tác TT HĐND-UBND Thành phố 
lien-doan-lao-dong.aspx
lien-doan-lao-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 4:00 CHKONTUM2\KonTumCityLiên đoàn lao động 
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/10/2017 10:08 CHKONTUM2\KonTumCity 
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2010 5:53 SASystem Account 
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2010 3:49 SASystem Account 
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2010 8:14 CHSystem AccountPreview 
phong-dan-toc.aspx
phong-dan-tocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:57 CHKONTUM2\KonTumCityPhòng Dân tộc 
phong-kinh-te.aspx
phong-kinh-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 1:00 CHKONTUM2\KonTumCityPhòng Kinh tế 
phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.aspx
phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:54 CHKONTUM2\KonTumCityPhòng Lao động, thương binh và xã hội 
phong-noi-vu.aspx
phong-noi-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:48 SAKONTUM2\KonTumCityPhòng Nội vụ 
phong-quan-ly-do-thi.aspx
phong-quan-ly-do-thiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:48 SAKONTUM2\KonTumCityPhòng Quản lý đô thị 
phong-tai-chinh-ke-hoach.aspx
phong-tai-chinh-ke-hoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:47 SAKONTUM2\KonTumCityPhòng Tài chính-Kế hoạch 
phong-tai-nguyen-moi-truong.aspx
phong-tai-nguyen-moi-truongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:48 SAKONTUM2\KonTumCityPhòng Tài nguyên-Môi trường 
phong-tu-phap.aspx
phong-tu-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:49 SAKONTUM2\KonTumCityPhòng Tư pháp 
phong-thong-ke.aspx
phong-thong-keDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:54 CHKONTUM2\KonTumCityPhòng Thống kê 
phong-van-hoa-thong-tin.aspx
phong-van-hoa-thong-tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:56 CHKONTUM2\KonTumCityPhòng Văn hóa-thông tin 
phong-y-te.aspx
phong-y-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:55 CHKONTUM2\KonTumCityPhòng Y tế 
phuong-duy-tan.aspx
phuong-duy-tanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:27 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Duy Tân 
phuong-le-loi.aspx
phuong-le-loiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:18 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Lê Lợi 
phuong-ngo-may.aspx
phuong-ngo-mayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:17 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Ngô Mây 
phuong-nguyen-trai.aspx
phuong-nguyen-traiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:18 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Nguyễn Trãi 
phuong-quang-trung.aspx
phuong-quang-trungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 2:29 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Quang Trung 
phuong-quyet-thang.aspx
phuong-quyet-thangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:33 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Quyết Thắng 
phuong-thang-loi.aspx
phuong-thang-loiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:21 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Thắng Lợi 
phuong-thong-nhat.aspx
phuong-thong-nhatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:24 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Thống Nhất 
phuong-tran-hung-dao.aspx
phuong-tran-hung-daoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 3:17 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Trần Hưng Đạo 
phuong-truong-chinh.aspx
phuong-truong-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 2:59 CHKONTUM2\KonTumCityPhường Trường Chinh 
quan-huyen-thi-xa.aspx
quan-huyen-thi-xaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 9:55 SASystem AccountQuận, Huyện, Thị xã 
quan-tri-hoi-dap.aspx
quan-tri-hoi-dapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/07/2010 12:33 CHSystem AccountQuản trị hỏi đáp 
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2010 4:05 CHSystem AccountSite map 
tiep-nhan-phan-anh-cong-dan.aspx
tiep-nhan-phan-anh-cong-danDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2017 9:23 SAKONTUM2\KonTumCityGóp ý 
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2010 3:17 CHSystem AccountTìm kiếm 
tin-van.aspx
tin-vanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/10/2010 9:58 SASystem AccountTin vắn 
tthc1.aspx
tthc1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/2016 8:27 CHKONTUM2\KonTumCity 
tthc-kt.aspx
tthc-ktDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/10/2017 9:52 CHKONTUM2\KonTumCity 
tthc-phongGD.aspx
tthc-phongGDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/09/2016 1:39 CHKONTUM2\KonTumCity 
tthc-tckh.aspx
tthc-tckhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/09/2016 6:38 CHKONTUM2\KonTumCity 
tthc-tnmt.aspx
tthc-tnmtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/09/2016 5:38 CHKONTUM2\KonTumCity 
tuyen-sinh.aspx
tuyen-sinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/08/2010 10:21 SASystem AccountTuyển sinh 
thanh-doan.aspx
thanh-doanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/08/2010 8:33 CHSystem AccountThành đoàn 
thanh-pho-kontum.aspx
thanh-pho-kontumDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2010 5:39 CHSystem AccountThành Phố Kon Tum 
thanh-tra.aspx
thanh-traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:49 SAKONTUM2\KonTumCityThanh tra 
thanh-uy.aspx
thanh-uyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2010 5:16 CHSystem AccountThành Ủy 
tra-cuu-ho-so.aspx
tra-cuu-ho-soDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/06/2010 6:18 CHSystem AccountTra cứu hồ sơ 
tra-cuu-van-ban-phap-luat.aspx
tra-cuu-van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2016 11:34 CHQuản trị Site Thành Phố KonTum 
tramkhuyennong.aspx
tramkhuyennongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 11:37 SAKONTUM2\KonTumCityTrạm KN&DVNLN 
tram-thu-y.aspx
tram-thu-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2018 2:51 CHKONTUM2\KonTumCityTrạm Thú y 
trung-tam-cong-tac-xa-hoi.aspx
trung-tam-cong-tac-xa-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2018 2:56 CHKONTUM2\KonTumCityTrung tâm công tác xã hội 
trung-tam-phat-trien-cum-cong-nghiep.aspx
trung-tam-phat-trien-cum-cong-nghiepDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:58 CHKONTUM2\KonTumCityTrung tâm phát triển cụm công nghiệp 
trung-tam-phat-trien-quy-dat.aspx
trung-tam-phat-trien-quy-datDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2011 10:48 SASystem AccountTrung tâm phát triển quỹ đất 
trungtamvanhoa.aspx
trungtamvanhoaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/10/2018 12:59 CHKONTUM2\KonTumCityTrung tâm văn hóa - Thể thao thành phố 
trung-tam-y-te.aspx
trung-tam-y-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/08/2010 7:54 CHSystem AccountTrung tâm y tế 
1 - 100 Tiếp theo

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
4
7
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
4
2
2
Tìm kiếm