Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ KON TUM
 
- Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 542, đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố KonTum.
- Điện thoại: 060.3866.727                   Fax: 060.3912.279.
- Email:
I. Chức năng và nhiệm vụ:
+ Ban QLDA các công trình XDCB thành phố KonTum có chức năng tham mưu, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các dự án xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư.
+ Ban QLDA các công trình XDCB thành phố KonTum có nhiệm vụ triển khai, quản lý các dự án xây dựng cơ bản do UBND thành phố KonTum giao theo đúng quy định về nhiệm vụ của Ban QLDA được quy định trong Luật Xây dựng, Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và trong các Quyết định giao nhiệm vụ theo từng dự án.
- Cơ cấu tổ chức:
+ Lãnh đạo Ban QLDA các công trình XDCB thành phố KonTum gồm có đồng chí Trưởng ban và 01 đồng chí Phó Trưởng ban.
+ Bộ phận chuyên môn của Ban QLDA các công trình XDCB thành phố KonTum (17 đồng chí) bao gồm các bộ phận sau: Tổ quản lý các dự án xây dựng dân dụng và tổ quản lý các dự án xây dựng giao thông; bộ phận kế toán; bộ phận thủ quỹ; bộ phận văn thư, lưu trữ…
 
II. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:
1. Họ và tên: Trịnh Công Sơn.
- Chức danh: Trưởng ban.
- Điện thoại: 0982.144.046; 060.2240.679
- Email: congsonkt@yahoo.com.vn
2. Họ và tên: Trần Đình Giang.
- Chức danh: Phó Trưởng ban.
- Điện thoại: 
- Email: 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
3
1
7
5
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
7
5
0
Tìm kiếm