Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

I. Thông Tin về đơn vị:

Địa chỉ trụ sở cơ quan: 542 - Nguyễn Huệ - P.Quyết Thắng - TP Kon Tum.

Điện thoại. Fax: 0603913527

Email : bantrongdiemkontum@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ:

- Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thành phố Kon Tum là một cơ quan do UBND thành phố Kon Tum thành lập thực hiện chức năng quản lý dự án XDCB do UBND thành phố làm chủ đầu tư.

- Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thành phố Kon Tum chịu sự chỉ đạo, quản lý về biên chế của UBND thành phố Kon Tum.

- Nhiệm vụ: triển khai quản lý các dự án XDCB do UBND thành phố Kon Tum giao theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng cơ bản.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo cơ quan:

- Ông: Bùi Thành Đạt - Trưởng ban: Phụ trách chung toàn diện các hoạt động quản lý dự án.

- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban:

+ Phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chất lượng các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách thành phố.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban ủy quyền

2. Tổ QLDA số 01: Tổ chức quản lý dự án từ khi có chủ trương đến khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và hồ sơ dự toán: Do ông Lê Xuân An phụ trách gồm: Lê Ngọc Khoa, Võ Quốc Việt, Neuvễn Quang Minh.

3. Tổ QLDA số 02: Tổ chức quản lý dự án từ khi phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán đến khi công trình đưa vào khai thác sử dụng: Do ông Nguyễn Quốc Việt phụ trách gồm Phạm Ngọc Hiền, Phùng Văn Chương, Nguyễn Xuân Hưng.

4. Bộ phận kế toán:

+ Bà: Nguyễn Thị Lệ phụ trách công tác quản lý chi phí QLDA và thanh toán các chi phí, tổng hợp chi phí đầu tư các dự án, báo cáo quyết toán các dự án.

5. Bộ phận Văn Phòng: Do bà Lê Nguyễn Diễm Hà phụ trách gồm:

+ Bà: Lê Thị Lĩnh phụ trách công tác Văn Thư - Lưu trữ.

+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương phụ trách công tác Văn thư.

IV. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:

1. Trưởng ban: Bùi Thành Đạt

- Điện thoại: 0949.668.779

- Email: buithanhdat.kontum@yahoo.com.vn

2. Phó Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Sơn

- Điện thoại: 0606.555.459 

- Email: sondatp@gmail.com

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
7
5
2
0
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
7
4
4
Tìm kiếm