Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
STT
 
 
TÊN DI TÍCH
 
 
ĐỊA ĐIỂM DI TÍCH
GHI CHÚ
01
Nhà Thờ Tân Hương
Tổ 1- P. Thống Nhất
 
02
Nhà Thờ Gỗ
Tổ 5 - P. Thống Nhất
 
03
Đình Lương Khế
Tổ 12- P. Thống Nhất
 
04
Đình Hội Thanh Minh Nghĩa Tự
Tổ 12- P. Thống Nhất
 
05
Chùa Phước Lâm
Tổ 1- P. Quang Trung
 
06
Chùa Tịnh Xá Ngọc Hạnh
Tổ 2- P. Quang Trung
 
07
Thánh thất Cao Đài
Tổ 2- P. Quang Trung
 
08
Miếu Võ Lâm
Tổ 3- P. Quang Trung
 
09
Nhà Thờ Võ Lâm
Tổ 4- P. Quang Trung
 
10
Chùa Thạnh Đức
Tổ 6- P. Quang Trung
 
11
Nhà thờ Phương Hòa
Tổ 1 - P. Nguyễn Trãi
 
12
Chùa Hoa Nghiêm
Tổ 4 - P. Nguyễn Trãi
 
13
Chùa Huệ Hương
Tổ 4 - P. Nguyễn Trãi
 
14
Am Bà
Tổ 4 - P. Quyết Thắng
 
15
Chùa Tịnh Xá Ngọc Thọ
Tổ 5 - P. Quyết Thắngi
 
16
Chùa Trung Khánh
Tổ 14 - P. Quyết Thắng
 
17
Chùa Tỉnh Hội
Tổ 15 - P. Quyết Thắng
 
18
Đình Trung Lương
P. Quyết Thắng
 
19
Chùa Bác Ái
Tổ 16 - P. Quyết Thắng
 
20
Đình Huế
Tổ 10 - P. Quyết Thắng
 
21
Tòa Giám Mục
Tổ 1 - P. Thắng Lợi
 
22
Am Xóm Lưới
Tổ 1 - P. Thắng Lợi
 
23
Nhà Thờ Phương Nghĩa
Tổ 2 - P. Thắng Lợi
 
24
Nhà thờ Trung Nghĩa
Tổ 1 - P. Trần Hưng Đạo
 
25
Chùa Phước Huệ Tự
Tổ 3 - P. Trần Hưng Đạo
 
26
Chùa Tịnh Xá Ngọc Hòa
Tổ 4 - P. Trần Hưng Đạo
 
27
Nhà Thờ Tân Phố
Tổ 4 - P. Trần Hưng Đạo
 
28
Nhà Thờ Plie Rơ Hai
Plie Rơ Hai- P. Lê Lợi
 
29
Nhà Thờ Tân Điền
Thôn 5 - Xã Đoàn Kết
 
30
Suối Mơ
Thôn 4 - Xã Hòa Bình
 
31
Chùa Phật Quang
T. Phương Quý 1, xã Vinh Quang
 
32
Chùa Trung Thành
Thôn Trung Thành - Xã Vinh Quang
 
33
Nhà Thờ Phương Qúy
Thôn Phương Quý 2- Xã Vinh Quang
 
34
Làng Kon Kơ Tu
Làng Kon Kơ Tu - Xã Đăk Rơ Wa
 
35
Nhà Thờ Giáo Xứ Măng La
Thôn Măng La - Xã Ngọc Bay
 
36
Nhà Thờ Kon Jơ Reh
Thôn Kon Jơ Reh - Xã Đăk Blà
 
37
Nhà thờ Kon Rơ Bang
Làng Kon Rờ Bàng - Xã Vinh Quang
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
7
5
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
2
7
3
Tìm kiếm