Thứ 5, Ngày 19/09/2019 -

Thành phố Kon Tum xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi
Ngày đăng: 22/08/2018  10:30
Mặc định Cỡ chữ
Ông Nguyễn Xuân Ninh – Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp lấy ý kiến 21 xã, phường về kế hoạch thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Phấn đấu đến năm 2020, thành phố Kon Tum hình thành chuỗi các liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp đáp ứng số lượng và gia tăng giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Thành phố Kon Tum đang xây dựng 7 chuỗi liên kết sản xuất theo tiêu chí cánh đồng mẫu lớn đối với sản phẩm cà phê vối, cánh đồng lớn rau, củ quả, cây dược liệu, sắn cao sản, mía, cây thức ăn chăn nuôi (ngô sinh khối), chanh dây và các sản phẩm đặc thù của địa phương.

Để mục tiêu đặt ra thực hiện có hiệu quả, phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Ninh yêu cầu các xã, phường cần tiến hành rà soát lại diện tích đất canh tác, cơ cấu cây trồng trên địa bàn; phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn đối với từng loại chuỗi liên kết tại địa phương để đăng ký  cụ thể các chuỗi và diện tích từng mô hình. Trên cơ sở đó, thành phố hoàn thiện xây dựng các chuỗi liên kết trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Ninh phát biểu chỉ đạo

 

Mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết sẽ tạo ra các giá trị, sản phẩm thương hiệu của thành phố, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; góp phần cải thiện điều kiện sản xuất ngày càng hiện đại, tạo mối liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm; từ đó xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững./.

Trọng Nghĩa

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 34

Tổng lượng truy cập: 44.830.999

Phiên bản đang chạy thử nghiệm