Thứ hai, Ngày 23/09/2019 -

TP. Kon Tum. Đánh giá công tác tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5/2018
Ngày đăng: 27/04/2018  18:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/4 UBND thành phố Kon Tum tổ chức hội nghị đánh giá công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Ông Huỳnh Tấn Phục - Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND TP tháng 4

Theo báo cáo đánh giá, trong tháng 4 UBND Thành phố và các xã, phường tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết HĐND thành phố khóa XI; thúc đẩy kinh doanh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tình hình kinh tế trên địa bàn Thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, phát triển đều ở các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp-TTCN, nông nghiệp ổn định, tổng thu NSNN tại địa bàn thực hiện trong tháng 25.187 triệu đồng; Trong đó thu NSNN phần thu phân cấp cho thành phố đảm nhận thực hiện 8 tỷ 652 triệu đồng, thành phố tập trung triển khai kế hoạch XDCB và các chương trình, dự án,  tăng cường quản lí sử dụng đất, quản lí tài nguyên khoáng sản; đã chi trả trên 8 tỷ đồng để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường các phường nội thành. Giải ngân gần 50 tỷ đồng giá trị khối lượng xây dựng cơ bản Trong đó: nguồn vốn chi tại ngân sách tỉnh giải ngân trên 30 tỷ đồng; nguồn vốn chi tại ngân sách thành phố 19 tỷ 636 triệu đồng, đạt 18,1% KH. Công tác quản lí, chấn chỉnh trật tự đô thị được chú trọng. Trong tháng UBND thành phố đã cấp 515 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất với diện tích 42,91 ha, trong đó cấp mới 47 giấy chứng nhận, với diện tích 4,84 ha. Giải quyết 495 hồ sơ đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình và thời gian. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; đảm bỏa an sinh xã hội; văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm đúng mức. ANQP ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Trong tháng 5/2018 UBND Thành phố chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất cây trồng vụ Đông - xuân. Tăng cường công tác chống hạn cây trồng; quản lí bảo vệ  PCCCR; phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; công tác phòng chống cháy nổ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác thu ngân sách, nợ đọng thuế. Thực hiện hiệu quả công tác quản lí trật tự đô thị, sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản và triển khai một số nhiệm vụ giải pháp khác nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP năm 2018. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, UBND thành phố tập tăng cường nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào DTTS, an ninh tôn giáo; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.

Vi Phong

 

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 1748

Tổng lượng truy cập: 44.835.531

Phiên bản đang chạy thử nghiệm