Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KON TUM LẦN THỨ X DIỄN RA PHIÊN KHAI MẠC
Ngày đăng: 04/08/2010  09:45
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 04/8/2010, tại Hội trường Ngọc Linh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã khai mạc. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đặng Dũng, Phó vụ trưởng, Hàm Vụ trưởng Vụ 3, Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng ngày 04/8/2010, tại Hội trường Ngọc Linh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã khai mạc. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đặng Dũng, Phó vụ trưởng, Hàm Vụ trưởng Vụ 3, Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Anh Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Nhoi, TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và 277 đại biểu chính thức về dự Đại hội.Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Kon Tum đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra những chuyển biến  quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội IX đề ra; lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện trên nhiều mặt, hộ nghèo giảm đáng kể. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thực thi pháp luật có nhiều tiến bộ, pháp chế từng bước được tăng cường. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, công tác dân vận của Đảng có nhiều chuyển biến, đổi mới; Mặt trận và các đoàn thể các cấp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Bộ máy chính quyền từ thành phố đến các xã, phường từng bước được kiện toàn; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên; tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; ý thức chính trị, tư duy và trình độ của cán bộ có bước trưởng thành trên nhiều mặt, bước đầu tích luỹ được kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả những vấn đề mới trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Cơ sở hạ tầng đặc biệt là hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ và có bước khởi sắc, thành phố Kon Tum được thành lập theo đúng Nghị quyết của Tỉnh ủy, cảnh quang đô thị ngày càng sạch đẹp theo hướng văn minh hiện đại.

Đại hội sẽ kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn 2010 -2015 và những năm tiếp theo; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới;bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Mục tiêu tổng quát của thành phố giai đoạn 2010-2015 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở khu vực ngoại thành và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch đồng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển với bảo vệ môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tích cực thu hút đầu tư; khai thác hợp lý tiềm năng thế mạnh xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chí đô thị loại II; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố Kon Tum phát triển toàn diện và bền vững.

 

 

 

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69627

Tổng lượng truy cập: 46.997.043

Phiên bản đang chạy thử nghiệm