Thứ 5, Ngày 12/12/2019 -

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày đăng: 03/05/2019  15:46
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 03/5, Thành ủy Kon Tum tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015-2020). Về dự Hội nghị có các đồng chí UV.BCH Đảng bộ thành phố khóa XI; UV.UBKT Thành ủy; các đồng chí UV. BCH Đảng bộ tỉnh phụ trách địa bàn; Bí thư các TCCS Đảng xã, phường. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy - UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

      Hội nghị lần này thông qua các tờ trình của BTV Thành ủy đề nghị thông qua báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 15/7/2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chương trình số 30-CTr/TU ngày 03/11/2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 80-CTr/TU của Thành ủy (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

     Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, BTV Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố và các ban, ngành, đoàn thể tập trung cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch hành động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Đến nay, thành phố đã đạt 154 tiêu chí/ 11 xã, tăng 7 tiêu chí so với năm 2015. Trong đó, có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Tính từ năm 2016-2018, thành phố Kon Tum đã huy động các nguồn lực gần 190 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương gần 23 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương và vốn lồng ghép gần 49 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 77 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 41 tỷ đồng. Nhờ tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo cho bộ mặt nông thôn thêm phần khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nông thôn ngày càng nâng lên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy chỉ đạo tại Hội nghị

        Hiện nay, thành phố Kon Tum còn 16 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 6 xã, phường, gồm Chư Hreng, ĐăkBlà, ĐăkRơWa, Kroong, Hòa Bình và Ngô Mây. Trong những năm qua, thành phố đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án đầu tư cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn như Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ đường giao thông, trạm y tế, trường lớp học, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà văn hóa cho người dân vùng thụ hưởng. Cùng với đó, thành phố còn triển khai đảm bảo các chính sách đối với người có uy tín trong vùng ĐB DTTS, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2017-2020…Qua 3 năm thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 30 về thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố giảm 01 xã khu vực III xuống khu vực II (là xã ĐăkRơWa), giảm 7 thôn đặc biệt khó khăn. Qua đó, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân, phát triển sản xuất, ổn định an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc và các thôn, làng đặc biệt khó khăn.

      Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 16 còn tiến hành bầu bổ sung đồng chí Hà Đường làm Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. 

 

 

Minh Phượng
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 562

Tổng lượng truy cập: 44.981.922

Phiên bản đang chạy thử nghiệm