Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY
Ngày đăng: 08/05/2019  06:34
Mặc định Cỡ chữ

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG NGÔ MÂY

 

I. Thông tin đơn vị

1. Địa chỉ trụ sở 

Số 52, đường Phan Kế Bính, Tổ 2, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum

2. Điện thoại : 060. 3866407. Fax :060.3856657

3. Email : ubndpngomay.tph-kontum@chinhphu.vn

II. Thông tin lãnh đạo

1. Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn

- Chức danh: Bí thư Đảng ủy

- Điện thoại: 0976489777

- Email: hoanganhtuan-kontum@chinhphu.vn

kontum72@gmail.com

2. Bà Y Na Ly

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 01656530025

   Email: ynalydakbla@gmail.com.

3. Ông: Trần Diệp Duy.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Số điện thoại di động: 0935.626.201.

- Email: diepduykontu2@yahoo.com.vn.

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

   - Chức vụ: phó chủ tịch HĐND

   - Điện thoại : 0343.082.983

   - Email :  tuyenngomay1010@gmail.com

5. Đồng chí : Nguyễn Ngọc Hạnh

   - Chức vụ: phó chủ tịch UBND

   - Điện thoại : 

   - Email :  nguyenngochanh-kontum@chinhphu.vn

 6. Đồng chí : Lê Duy Tuyến 

 - Chức vụ: Trưởng Công an phường

   - Điện thoại : 0986.809.179

   - Email : 

7. Đồng chí Hồ Văn Hiệp

   - Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS phường

   - Điện thoại : 0965.619.139

   - Email :  

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 6282

Tổng lượng truy cập: 45.325.522

Phiên bản đang chạy thử nghiệm