Chủ nhật, Ngày 20/10/2019 -

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 21/05/2019  10:06
Mặc định Cỡ chữ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ KON TUM

 

Thông tin lãnh đạo : 

Ông Phan Thanh Nam

Chức vụ : Giám đốc

Mail: Thanhnam78kt@yahoo.com.vn

ĐT: 090 554 7905

Ông Nguyễn Châu

Chức vụ : Phó Giám đốc

Mail: Chaukn10@gmail.com   

ĐT: 098 878 2274

Ông Nguyễn Nghiêm

Chức vụ : Phó Giám đốc

Mail: Nguyennghiembvtv@gmail.com

ĐT: 0914 326 394

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum

Ông Huỳnh Đăng Nguyễn

Chức vụ : Phó Giám đốc

Mail: hdnguyenkt@gmail.com

ĐT: 082 703 6789

Bà Trần Thị Thúy

Chức vụ : Phó Giám đốc

Mail: Tranthithuy781984@gmail.com

ĐT: 098 236 7284

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 2323

Tổng lượng truy cập: 44.870.119

Phiên bản đang chạy thử nghiệm