Thứ sáu, Ngày 22/11/2019 -

Thành ủy Kon Tum sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm
Ngày đăng: 12/07/2019  16:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/7, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; cán bộ phụ trách công tác Dân vận của Đảng ủy các xã, phường. Đồng chí Y Hồng Hà-Phó Bí thư thành ủy chủ trì Hội nghị.

     Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy Kon Tum đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, chương trình công tác Dân vận năm 2019. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, Ban dân vận các xã, phường thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn. 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề, như: giải pháp tăng cường nắm tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án, công trình trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, tuyến phố văn minh...

     Trong 6 tháng cuối năm Ban n vận Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu BTV Thành ủy thực hiện hiệu quả Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/1/2019 của Ban thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung công tác nắm tình hình, những vấn đề mới nảy sinh trong nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn .

Đ/c Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

    Nhân dịp này, Ban dân vận Thành ủy đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện “Ngày hội bánh chưng xanh” dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vi Phong
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2490

Tổng lượng truy cập: 44.941.989

Phiên bản đang chạy thử nghiệm