Thứ 3, Ngày 11/08/2020 -

Đảng ủy phường Quyết Thắng quán triệt Chỉ thị 35, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị cho đảng viên.
Ngày đăng: 25/07/2019  17:03
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 25/7, Đảng ủy phường Quyết Thắng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương cho tất cả đảng viên toàn Đảng bộ.

     Trong thời gian 01 buổi, đảng viên trên địa bàn phường Quyết Thắng được quán triệt, nghiên cứu nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban bí thư Trung Ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; dự thảo kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quyết Thắng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị

     Việc phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đông đảo đảng viên là hoạt động được Đảng ủy phường Quyết Thắng tổ chức thường xuyên. Qua đó, giúp mỗi đảng viên nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2042

Tổng lượng truy cập: 45.503.058

Phiên bản đang chạy thử nghiệm