Thứ sáu, Ngày 28/02/2020 -

UBND thành phố Kon Tum sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Ngày đăng: 17/08/2019  22:06
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 16/8, UBND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Về dự có Đại tá A Văn Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Bí thư, chủ tịch, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự 21 xã, phường; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thành phố. Đồng chí Phan Ngọc Định - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

10 năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố Kon Tum được triển khai tích cực, đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện sâu rộng. Nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố vững chắc ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng lực lượng, phòng thủ sẵn sàng chiến đấu được triển khai hiệu quả. Đến nay, biên chế lực lượng DQTV thành phố đạt 1,3% so với dân số; đăng ký, sắp xếp Đơn vị dự bị động viên đạt 100%. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng huấn luyện từ DQTV, bộ đội đến chỉ huy trưởng, chính trị viên đạt từ 80-95% khá, giỏi.

Quang cảnh hội nghị

 Công tác quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng. Các cấp, ngành, địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo đề án đã được phê duyệt, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh (QP,AN) được thực hiện nề nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới. Các ngành, địa phương coi trọng phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP, AN, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực tại chỗ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đời sống nhân dân được nâng cao, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. LLVT thành phố được xây dựng ngày càng vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở thành phố Kon Tum vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: việc quán triệt, tuyên truyền các văn bản của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân chưa thường xuyên; chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên một số nơi chưa đồng đều; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QPAN cho cán bộ đảng viên chưa thật sự chặt chẽ…

Nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong thời gian tới, UBND thành phố Kon Tum xác định: tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc toàn diện cả về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP,AN; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống phức tạp về QP,AN, giữ ổn định tình hình địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Nhân dịp này, UBND thành phố Kon Tum đã khen thưởng 09 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019./.

Vi Phong
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2513

Tổng lượng truy cập: 45.130.680

Phiên bản đang chạy thử nghiệm