Thứ sáu, Ngày 14/08/2020 -

Thành phố Kon Tum trao Quyết định giao đất cho 133 hộ dân xã IaChim
Ngày đăng: 26/08/2019  15:30
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện phương án giao đất, giãn dân tách hộ lập vườn, ngày 24 và 25/8, thành phố Kon Tum, UBND xã IaChim đã tổ chức trao Quyết định giao đất và tạm giao đất thực địa cho 133 hộ dân tại làng Plei Sa và thôn Lâm Tùng, xã IaChim.

     

Trao Quyết định giao đất cho người dân

     Theo đó, UBND thành phố đã trao Quyết định giao đất cho các hộ dân được xét duyệt đủ điều kiện giao đất ở và đất nông nghiệp đợt đầu theo phương án 14A, ngày 09/5/2019 của UBND thành phố Kon Tum. Đối với hộ thiếu đất ở và đất sản xuất, mỗi hộ được giao 1.000 m2, gồm 400 m2 đất ở và 600 m2 đất nông nghiệp; đối với hộ thiếu đất sản xuất được giao 600 m2 đất nông nghiệp.

     Sau khi trao Quyết định, UBND thành phố và cơ quan chuyên môn đã tiến hành tạm giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân. Đồng thời, tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2387

Tổng lượng truy cập: 45.512.945

Phiên bản đang chạy thử nghiệm