Thứ 5, Ngày 21/11/2019 -

Chỉ đạo thực hiện Công điện 04/CĐ-BCH, ngày 02/9/2019 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống lũ bão
Ngày đăng: 03/09/2019  10:18
Mặc định Cỡ chữ
Chỉ đạo thực hiện Công điện 04/CĐ-BCH, ngày 02/9/2019 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống lũ bão

Nội dung chỉ đạo:

Tải về

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 4675

Tổng lượng truy cập: 44.938.616

Phiên bản đang chạy thử nghiệm