Thứ 3, Ngày 26/05/2020 -

Đoàn Giám sát 1454 Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại Thành ủy Kon Tum
Ngày đăng: 16/10/2019  21:09
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 15/10, Đoàn Giám sát 1454 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do đồng chí Đặng Thanh Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 75-CTr/TU, ngày 14/10/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tại Thành ủy Kon Tum. Tham gia Đoàn giám sát có các các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum.

Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Y Hồng Hà – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Phạm Minh Xem – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Điệu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; tập thể BTV Thành ủy Kon Tum.

          Thực hiện Chương trình số 75-CTr/TU của Tỉnh ủy, Thành ủy Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch, lãnh đạo các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ QPAN, đấu tranh chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh gắn với QPAN ở cơ sở. Hàng năm, thành phố có trên 80% xã, phường vững mạnh về QPAN.

          Trong phát triển kinh tế, thành phố tập trung khai thác mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng văn minh, hiện đại; phát triển nông nghiệp, nông thôn ổn định; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo;  chú trọng bảo tồn các di tích lịch sử, di tích văn hóa,  phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng theo Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”.

          Bên cạnh đó, Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo niềm tin trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lực lượng vũ trang đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi giám sát

          Theo chương trình từ ngày 22 đến 30/10, Đoàn tiến hành thu thập, nghiên cứu tài liệu, giám sát tại Đảng ủy phường Quyết Thắng, Duy Tân, xã Đăk Cấm và Đảng ủy Quân sự thành phố Kon Tum. Kết quả giám sát sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo BTV Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, BTV Tỉnh ủy nắm bắt, tiếp tục lãnh đạo phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục nhược điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn./.

Tin, ảnh : Trọng Nghĩa
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 3722

Tổng lượng truy cập: 45.311.033

Phiên bản đang chạy thử nghiệm