Chủ nhật, Ngày 20/09/2020 -

Đảng ủy Quân sự thành phố Kon Tum triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng: 02/01/2020  15:53
Mặc định Cỡ chữ
Đảng ủy Quân sự thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2019, Đảng ủy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tiêu biểu là công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; giải quyết chế độ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh, quy tập hài cốt liệt sĩ; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; tập huấn, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng… Đảng ủy Quân sự thành phố còn đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhấn mạnh: Các Chi bộ Quân sự xã, phường cần triển khai thực hiện Nghị quyết sát thực, phù hợp với điều kiện, thực tế địa phương; sử dụng lực lượng dân quân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân. Đối với Ban Chỉ huy quân sự thành phồ thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phối hợp nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1004

Tổng lượng truy cập: 45.611.638

Phiên bản đang chạy thử nghiệm