Thứ 3, Ngày 11/08/2020 -

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội thành phố
Ngày đăng: 10/01/2020  15:57
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 10/01, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố Kon Tum tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ninh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chủ trì Hội nghị.

 Năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Kon Tum tham mưu kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn vốn do UBND tỉnh giao và bình xét, phê duyệt cho vay theo quy định; tham mưu cho Ban đại diện nội dung văn bản, nghiệp vụ mới, chương trình kiểm tra giám sát, công tác điều hành tín dụng chính sách trên địa bàn. Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn đạt 428.380 triệu đồng, tăng 27.229 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng dư nợ đạt 423.936 triệu đồng, tăng 77.215 triệu đồng so với đầu năm, với 11.631 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn thông qua 314 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách thành phố đạt 1.988 triệu đồng với 59 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay. Bên cạnh đó, ngân hàng chính sách xã hội thành phố thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Thực hiện giải ngân ở các nội dung như chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay nhà ở, sản xuất kinh doanh, đầu tư chăn nuôi phát triển Trâu, Bò. Qua đó, giúp các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm mới, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện chính sách tín dụng

Tại Hội nghị, đã trao Giấy khen cho 07 tập thể và 13 cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn thành phố năm 2019.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ninh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT-NHCSXH thành phố đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà NHCSXH thành phố đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã đề ra theo kế hoạch; tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động tín dụng với mục tiêu giúp người dân được tiếp cận kịp thời các nguồn vốn vay ưu đãi; tăng cường công tác kiểm tra, phát huy hiệu quả của nguồn vốn; nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý kịp thời nợ đến hạn và kiểm soát tốt nợ quá hạn; thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai vốn tín dụng ưu đãi trên toàn địa bàn thành phố./. 

Tin, ảnh: Hồ Hằng
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1878

Tổng lượng truy cập: 45.502.920

Phiên bản đang chạy thử nghiệm