Thứ hai, Ngày 28/09/2020 -

Thành ủy Kon Tum triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
Ngày đăng: 13/02/2020  06:35
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 11/2, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; các ban ngành, đoàn thể thành phố và 120 đại biểu đến từ 70 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

        Năm 2019, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Thành ủy Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội được tăng cường; kịp thời định hướng thông tin, dư luận xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Toàn cảnh Hội nghị

         Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số được quan tâm. Trong năm, đã kết nạp 100 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố lên 5.581 đồng chí. Tổ chức bộ máy từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, đảm bảo tinh gọn. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững. Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo triển khai 16 cuộc kiểm tra, giám sát, 6 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm số tiền trên 124,3 triệu đồng. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị phát huy hiệu quả.

      Năm 2020, Thành ủy Kon Tum tiếp tục định hướng, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, phường; thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nội chính, phòng chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; cần chú trọng vào công tác cán bộ; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tìm hiểu kỹ các văn bản liên quan đến công tác Đảng; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác vận động quần chúng; củng cố lại đội ngũ Bí thư chi bộ, Thôn trưởng để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng...

Tin, ảnh : Minh Phượng
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2864

Tổng lượng truy cập: 45.634.666

Phiên bản đang chạy thử nghiệm