Thứ hai, Ngày 28/09/2020 -

Ban chỉ đạo 35 thành phố Kon Tum tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày đăng: 20/02/2020  15:27
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 20/02, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thành phố Kon Tum (gọi tắt là BCĐ 35) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Thới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố; đồng chí thành viên BCĐ 35 thành phố; Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Thành ủy; các tổ thư kí, giúp việc BCĐ.

 Năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Kon Tum đã triển khai nhiều biện pháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường và chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các phần tử xấu trên không gian mạng; giải quyết tốt những vấn đề bất cập, phát sinh từ cơ sở, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định an ninh trật tự và chính trị xã hội.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những hạn chế và biện pháp khắc phục tồn tại; cách làm hay nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Ban chỉ đạo 35 thành phố Kon Tum xác định tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trong các đợt lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào nội dung Dự thảo trình Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025…

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2761

Tổng lượng truy cập: 45.634.575

Phiên bản đang chạy thử nghiệm