Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt cấp xã, giai đoạn 2020 - 2025
Ngày đăng: 23/02/2020  09:32
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 20/02, UBND phường Quang Trung tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt giai đoạn 2020 – 2025, tiến tới Hội nghi biểu dương điển hình tiên tiến thành phố lần thứ VI. Đây là đơn vị được chọn làm điểm của thành phố Kon Tum.

Hưởng ứng phong trào thi đua "người tốt, việc tốt", phường Quang Trung đã phát động đến các ban, đoàn thể, khu dân cư tích cực hưởng ứng thi đua với nhiều nội dung phù hợp, thiết thực. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, như: Hội phụ nữ phường với phong trào “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”; Ban chỉ huy quân sự phường với công tác “dân vận khéo” trong lực lượng dân quân; tổ dân phố 17 với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; thôn PleiTơNghia với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và nghề dệt thổ cẩm; ông Trần Văn Chánh - tổ dân phố 7 với việc tích cực vận động gia đình tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Phong trào thi đua "người tốt, việc tốt" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Kết quả, tỷ lệ gia hộ đình trên địa bàn phường đạt danh hiệu gia đình văn hoá hằng năm trên 90%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 94,7%. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu KT- XH của địa phương.

Phường Quang Trung biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

          Để phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” ngày càng lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, phường Quang Trung tiếp tục đẩy mạnh thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để phong trào thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP- AN của địa phương. Cùng với đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tác dụng của phong trào; thường xuyên phát hiện, biểu dương kịp thời gương “người tốt, việc tốt” nhằm lan tỏa và nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Tại Hội nghị, UBND phường Quang Trung đã biểu dương, khen thưởng 06 tập thể, 36 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020./.

Ngọc Phượng
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 111

Tổng lượng truy cập: 45.940.313

Phiên bản đang chạy thử nghiệm