Thứ 3, Ngày 02/06/2020 -

UBND Tỉnh Kon Tum phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng thuộc nhóm 5,6,7 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ
Ngày đăng: 08/05/2020  08:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 262, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 5,6,7 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Các đối tượng thuộc nhóm 5.6.7 trên địa bàn thành phố Kon Tum được hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh bao gồm:  859  người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 3.789  đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 5.319 người thuộc hộ nghèo; 5.901 người thuộc hộ cận nghèo.  Thời gian hỗ trợ 03 tháng, riêng các đối tượng đã từ trần được hỗ trợ theo thời gian còn sống, thời gian tính hỗ trợ từ tháng 4/2020. Tổng kinh phí hỗ trợ: 15.373.000.000 đồng (Mười lăm tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn). UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tạm cấp tại Văn bản số 1287/UBND-TH ngày 16 tháng 4 năm 2020 để phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng đảm bảo theo đúng quy định.

Theo kế hoạch của UBND thành phố Kon Tum, trong 2 ngày 09 và 10/5/2020, 21 xã, phường sẽ đồng loạt tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho 859 người có công cách mạng với tổng số tiền 1.287.500.000 đ. Việc cấp, phát sẽ được cơ quan chức năng của thành phố giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chi đúng, chi đủ, góp phần từng bước ổn định cuộc sống người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

 

                                                                                                                                                                           Trung Chính tổng hợp

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 598

Tổng lượng truy cập: 45.335.468

Phiên bản đang chạy thử nghiệm