Thứ 4, Ngày 08/07/2020 -

Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 05
Ngày đăng: 15/06/2020  08:34
Mặc định Cỡ chữ
Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Ông Lê Phương Nguyên - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự có ông A Đăng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Thanh Mân - Phó Chủ tịch UBND, bà Đinh Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, các Ban HĐND thành phố.

Trong tháng qua, Thường trực HĐND thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch 156 -KH/TU, ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; giám sát tình hình triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và việc thực hiện pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, HĐND thành phố hoàn thành giám sát chuyên đề việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thầm quyền giải quyết của UBND thành phố đã được gửi đến HĐND thành phố sau Kỳ họp thứ 8 và trước Kỳ họp thứ 9.

Qua giám sát của HĐND thành phố, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch 156 của BTV Thành ủy, các các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như việc tổng hợp, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn một số thiếu sót.

 Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận sôi nổi những tồn tại, hạn chế trong trong thời gian qua; bàn bạc, thảo luận, cho ý kiến để xây dựng Nghị quyết giám sát của HĐND thành phố trong năm 2021 trình tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới để phê duyệt.

Ông Lê Phương Nguyên - Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu tại phiên họp

Trên cơ sở đó, ông Lê Phương Nguyên - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND thành phố đề nghị Văn phòng HĐND - UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện, nội dung, tài liệu phục vụ tổ chức Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố; đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần cần tổng hợp, công khai trên Trang thông tin điện tử để cử tri biết; HĐND thành phố phối hợp tham gia cùng Mặt trận TQVN thành phố giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng do ảnh hưởng của dịch COVID - 19. Đối với nội dung giám sát năm 2021, bên cạnh công tác giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND thành phố đề nghị giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Đề án được HĐND thành phố phê duyệt qua các Kỳ họp trong nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 268

Tổng lượng truy cập: 45.417.948

Phiên bản đang chạy thử nghiệm