Thứ 4, Ngày 25/11/2020 -

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 24/07/2020  08:05
Mặc định Cỡ chữ
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Kon Tum đã không ngừng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

           Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy triển khai, thực hiện đó là tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan sự nghiệp công lập, sáp nhập các thôn, tổ dân phố và nhất thể hoá các chức danh tại một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, thành phố đã hoàn thành chủ trương bố trí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Trưởng Phòng VH&TT kiêm Giám đốc Trung tâm VHTTDL&TT; Trưởng Phòng  Kinh tế kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố; thực hiện sáp nhập 05 đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố, 14 trường tiểu học và 14 trường trung học cơ sở thành 14 trường có hai cấp học; sáp nhập, tổ chức lại từ 183 thôn, tổ dân phố còn 154 đơn vị; nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ khu dân cư đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố.

              

      Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

           Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu lẫn bề rộng. 100% TCCSĐ, cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và đăng ký phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua triển khai đã có nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hình thành và hoạt động  hiệu quả với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó phải kể đến 02 mô hình đã được Trung ương biểu dương, khen thưởng là mô hình thu gom rác ở thôn Trung Thành, xã Vinh Quang và mô hình tiết kiệm gạo, tiền để giúp người có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình của Hội LHPN phường Thắng Lợi. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên qua các năm, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người DTTS và đảng viên trong tôn giáo. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 06/2020, Đảng bộ thành phố kết nạp được 669 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.607 đồng chí.

          Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính kế thừa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, Thành ủy Kon Tum đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 658 lượt cán bộ; thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 141 lượt cán bộ. Đến tháng 3/2020, toàn thành phố có 224 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó cán bộ DTTS 26 người, chiếm 11,6 %; cán bộ trẻ thuộc các cơ quan thành phố chiếm 26 %, xã, phường 37 %; cán bộ nữ các cơ quan thành phố 36 %, xã, phường 31,8 %.  Đội ngũ cán bộ, công chức cấp thành phố có trình độ từ đại học trở lên chiếm tỷ lệ 92,1%. Nhờ chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển vị trí nên đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ, nhiều cán bộ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm ở vị trí công tác mới, qua luân chuyển cũng dần khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ tại một số địa phương, đơn vị.

           Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám và thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được tăng cường với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra tại 70 TCCSĐ, 18 đảng viên; giám sát 07 cuộc tại 19 TCCSĐ, 1 đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 78 đảng viên, trong đó khiển trách 45 đồng chí, cảnh cáo 17 đồng chí, cách chức 09 đồng chí và khai trừ khỏi đảng 07 đồng chí.

          Có thể khảng định, trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng luôn được Thành ủy quan tâm lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, từ đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện từ thành phố đến cơ sở./. 

Trung Chính
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 4220

Tổng lượng truy cập: 45.798.738

Phiên bản đang chạy thử nghiệm