Thứ sáu, Ngày 04/12/2020 -

Triển khai hoạt động các chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.
Ngày đăng: 27/07/2020  11:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2682/UBND-KGVX chỉ đạo về việc triển khai hoạt động các chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan triển khai hoạt động lại các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh, tại các địa điểm:

(1) Chốt 1 (thành phố Kon Tum): Trạm Kiểm soát Sao Mai - Quốc lộ 14 (km 1562 + 500) tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum;

(2) Chốt 2 (huyện Đăk Glei): Trạm dừng chân đèo lò xo, đường Hồ Chí Minh (km số 1414 + 600) tại Thác Đăk Chè, thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei;

(3) Chốt 3 (huyện Kon Plông): Quốc lộ 24 (km số 69 + 050) tại thôn Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông;

(4) Chốt 5 (huyện Kon Plông): Điểm tiếp nối (huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Ngãi với xã Ngọc Tem - huyện Kon Plong) - đường Đông Trường Sơn (km số 175i+018) - Quốc lộ 24, tại thôn 7, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông.

Thời gian bắt đầu từ ngày 27/7/2020 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Các nội dung khác về triển khai hoạt động lại các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 thực hiện theo Kế hoạch số 911/KH-UBND.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật (Khai báo y tế, điều tra dịch tễ, cách ly y tế, xử lý ổ dịch…) để triển khai tại các chốt và trên địa bàn tỉnh theo diễn biến của tình hình dịch COVID-19 trong nước và trong tỉnh. Giao Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động hướng dẫn, tổng hợp kinh phí tham mưu UBND tỉnh bố trí kịp thời cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung và việc triển khai hoạt động các chốt kiểm tra trên địa bàn tỉnh nói riêng theo quy định./.

 

Văn phòng UBND tỉnh
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 6969

Tổng lượng truy cập: 45.830.826

Phiên bản đang chạy thử nghiệm