Chủ nhật, Ngày 13/06/2021 -

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng: 01/08/2020  08:58
Mặc định Cỡ chữ
Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, trách nhiệm, sáng 31/7 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại Đại hội, có nhiều ý kiến tham gia phát biểu thảo luận với những nội dung quan trọng, toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, gợi mở cho Đại hội thêm nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XII gồm 41 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy; đồng chí Y Hồng Hà, đồng chí Nguyễn Văn Điệu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 7 Ủy viên, đồng chí Lê Văn Khanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội đã bầu 36 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ra mắt BCH và Đoàn Đại biểu dự ĐH Đảng bộ tỉnh

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Kon Tum phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, ra sức thi đua, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố đề ra. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố Kon Tum trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; năng động, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng đô thị và nông thôn; đưa thành phố Kon Tum phát triển nhanh, bền vững.                                                                      

Vi Phong
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3746

Tổng lượng truy cập: 46.344.555

Phiên bản đang chạy thử nghiệm