Thứ 7, Ngày 10/04/2021 -

UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng
Ngày đăng: 08/02/2021  14:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/02/2021, UBND thành phố Kon Tum ban hành văn bản số: 478/UBND-VX, nội dung chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nội dung văn bản chỉ đạo:

1. Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố; các đơn vị, phòng, ban thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường

 - Đẩy mạnh việc truyền thông thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế) của Bộ Y tế và yêu cầu mọi người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi cộng cộng để chủ động phòng chống dịch COVID-19.

- Tiếp tục thông tin để Nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến…

2. Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường

 - Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc người dân chấp hành đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

- Tổ chức xử phạt nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Y tế thành phố) về kết quả triển khai thực hiện, tình hình xử lý vi phạm theo quy định (trước 14h hằng ngày); đồng thời đăng tải trên các nhóm Zalo của UBND thành phố để theo dõi.

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu trên địa bàn xảy ra tình trạng không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

 3. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác truyền thông, nhắc nhở, chấn chỉnh và vận động người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; yêu cầu mọi người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi cộng cộng để chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Trung Chính tổng hợp
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2131

Tổng lượng truy cập: 46.158.255

Phiên bản đang chạy thử nghiệm