Thứ 7, Ngày 10/04/2021 -

UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 19/02/2021  09:36
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Sở Y tế, ngày 18/02/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số: 572/UBND-VX, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung văn bản:

1. Giao Trưởng phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Tư pháp thành phố, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trường hợp nêu trên để xử lý (nếu có vi phạm) theo quy định của pháp luật để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hoàn thành trước ngày 22/02/2021.

2. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

3. Tiểu ban Tuyên truyền - BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố thường xuyên thông tin, tuyên truyền để Nhân dân biết, nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Trung Chính tổng hợp
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2014

Tổng lượng truy cập: 46.158.153

Phiên bản đang chạy thử nghiệm