Thứ 5, Ngày 18/08/2022 -

Hội nghị Ban chấp hàng Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 6, khóa XII
Ngày đăng: 28/11/2021  08:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/11/2021, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 6, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn thành phố; Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các xã phường (không phải là Thành ủy viên), lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cho ý kiến các dự thảo:  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (điều chỉnh, bổ sung);  điều chỉnh nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2021.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực và quyết tâm cao của các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 10,06%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,02 triệu đồng, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.718.411 triệu đồng, đạt 70,8% dự toán tỉnh giao, đạt 67,3% dự toán HĐND thành phố quyết định. Tổng diện tích các loại cây trồng đạt 100,1%KH; tổng đàn gia cầm đạt 103%KH, tăng 3,6% so với năm 2020. Các nhiệm vụ trọng tâm đột phá được đẩy mạnh triển khai; sản phẩm chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển cùng với việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm OCOP. Thành phố đã chuyển đổi 228,47 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; hình thành một số mô hình "cánh đồng lớn" sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 120 ha; trồng mới hơn 74 ha cây Mắc ca, 192 ha cây ăn quả; diện tích rừng trồng mới trên 959 ha.

Trong năm 2021 đã có 14 dự án được UBND tỉnh thống nhất chủ trương khảo sát đầu tư trên địa bàn và 07 dự án được UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 338.818 triệu đồng. Công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện và có nhiều tiến bộ;hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Chư Hreng và xã Kroong đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021 (xã Chư Hreng đã được công nhận, xã Kroong đang lập thủ tục đề nghị xét công nhận). Chất lượng y tế, giáo dục, văn hoá tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được triển khai kịp thời. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 85,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,84%, hộ cận nghèo giảm còn 2,27%. Hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được tăng cường; Quốc phòng-An ninh được giữ vững.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2021, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: Chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2021, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chống thất thu thuế trên địa bàn trong tháng cuối năm 2021; Tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự…Kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay tại cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm… Đồng thời, trên cơ sở Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (điều chỉnh, bổ sung) với những chỉ tiêu rất cụ thể đã được giao cho từng xã phường,  Đảng ủy các xã phường tập trung lãnh đạo xây dựng Chương trình, kế hoạch sát với thực tế của địa phương để thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tin, ảnh: Minh Phượng
BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 4210

Tổng lượng truy cập: 50.094.116

Phiên bản đang chạy thử nghiệm