Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố
Ngày đăng: 18/05/2022  14:39
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 17/5/2022, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Ban chỉ đạo các xã, phường. Đồng chí Dương Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum đã được thực hiện thành công. Đặc biệt, việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong toàn bộ khâu thu thập thông tin đã giúp tiết kiệm lớn nguồn lực và rút ngắn thời gian thu thập, xử lý thông tin, góp phần nâng cao chất lượng cuộc Tổng điều tra.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 1.424 doanh nghiệp; 13.385 cơ sở SXKD cá thể; 143 đơn vị sự nghiệp, 15 đơn vị hiệp hội và 97 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Kết quả của cuộc Tổng điều tra là nguồn thông tin quan trọng để Tỉnh, thành phố và các cấp, các ngành xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025 của cả tỉnh cũng như thành phố Kon Tum.

Trao giấy khen cho các TT, cá nhân xuất sắc trong Cuộc Tổng điều tra

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực hết mình của Ban Chỉ đạo các cấp và các điều tra viên đã hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra, đảm bảo về số lượng và chất lượng thông tin thu thập, đồng thời đề nghị Chi cục Thống kê Thành phố tiếp tục xử lý, tổng hợp dữ liệu để công bố Kết quả chính thức của Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh; tổng hợp, phân tích từ dữ liệu Tổng điều tra trên phạm vi toàn Thành phố để biên soạn các ấn phẩm phân tích phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đa dạng hóa các ấn phẩm điện tử phục vụ việc phổ biến thông tin Tổng điều tra rộng rãi cho các đối tượng được thuận tiện và hiệu quả. UBND Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện, hỗ trợ ngành Thống kê thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tin, ảnh: Vi Phong
Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 113

Tổng lượng truy cập: 49.743.595

Phiên bản đang chạy thử nghiệm