Thứ 3, Ngày 06/12/2022 -

Cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022
Ngày đăng: 27/09/2022  14:59
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 27/9, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Kon Tum tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc 21 xã, phường trên địa bàn.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thông qua lớp Bồi dưỡng giúp cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 2921

Tổng lượng truy cập: 50.866.505

Phiên bản đang chạy thử nghiệm