Thứ 3, Ngày 06/12/2022 -

Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy
Ngày đăng: 29/09/2022  14:40
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 29/9, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng chí Y Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Báo cáo viên, Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể thành phố. Tại điểm cầu các xã, phường có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, Bí thư các chi bộ, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành ủy như: Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch 94-KH/TU, ngày 30/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Ban Chấp hành Trung ương thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Chương trình 47-CT/TU, ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình 46-CTr/TU, ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương,  Tỉnh ủy, Thành ủy cho cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở được Thành ủy Kon Tum tổ chức thường xuyên, qua đó giúp các đồng chí nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị./.

Tin, ảnh: Minh Phượng
BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 2965

Tổng lượng truy cập: 50.866.548

Phiên bản đang chạy thử nghiệm