Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố 

 

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 10 đường Nguyễn Trãi, phường thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 060.3590406

- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn; đo đạc, bản đồ trên địa bàn theo quy định pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có Trưởng phòng, các phó trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc.  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; giúp phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố gồm có các bộ phận: Quản lý đất đai; Tài nguyên khoáng sản; Môi trường; Đo đạc bản đồ; Khí tượng thủy văn (lĩnh vực này chưa được bàn giao theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV, ngày 15/07/2008).

 Thông tin về lãnh đạo:
 1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Vương
- Chức danh: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0905.317.725
- Email: 
 2. Họ và tên: Phan Bính

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.922.277
- Email:

hanbinhtnmt@yahoo.com
3. Họ và tên: Phạm Thị Bích Phượng
- Chức danh: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 
 
 
 
 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
0
1
4
7
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
4
6
1
Tìm kiếm